Belgelerimiz

Üretim ve yönetimi ayırmaksızın AREL’in tüm departmanları Toplam Kalite Yönetimi ilkelerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Firmanın kendi benimsediği kalite politikası müşteri odaklı olup, kaliteden tüm çalışanlar sorumludur. Bunun bilincinde olan eğitilmiş personel, firmanın belirlemiş olduğu proses kontrol sistemini başarı ile uygulamaktadır. Her proseste yapılan işlerin; parça bazında öncelikle işi yapan operatörler tarafından, işin belirlenmiş özelliklerine ve kalite planlarına göre % 100 uygun olup olmadığı kontrol edilir ve kaydı tutulur. Önceden belirlenmiş testlerden geçerek montaj aşamasına kadar gelen yarı mamuller uzman bir kadro ile montajlanıp sevkiyata hazır mamul haline getirilir. Son olarak kalite kontrol görevlisi tarafından uygunluğuna karar verilen bitmiş ürünün sevkiyatı yapılır. Şirketin kalite kontrol politikasını belirleyen bu sistem hiyerarşi gözetmeksizin yapılan ekip çalışmaları sonucudur. Müşterilerine her zaman daha kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen AREL sürekli iyileştirme çalışmalarına önem vermiş ve bu oluşum tüm şirket çalışanları tarafından benimsenmiştir.